Requiem for the Sun: The Art of Mono-ha

Koji Enokura, Noriyuki Haraguchi, Susumu Koshimizu, Katsuhiko Narita, Nobuo Sekine, Kishio Suga, Jiro Takamatsu, Noboru Takayama, Lee Ufan, Katsuro Yoshida
February 25 – April 14, 2012
Images courtesy of Blum & Poe, Los Angeles

Exhibition Images

This page contains 27 images and 0 videos documenting this exhibition. 0 images contain text descriptions.