Living a Performance Artist's Life: 2023 Performance Art Documental Exhibition

Alexandrina Hemsley & Yewande 103, Ake, Ho Rui An, Ei Arakawa, Dai Chenlian, Miles Greenberg, Geumhyung Jeong, Xie Jing, Dong Jinling, Eisa Jocson, Mari Katayama, Sin Wai Kin, Song Lang, He Liping, Zoë Marden, Branko Milisković, Aki Sasamoto, Wang Sishun, Kawita Vatanajyankur, Hu Xiangqian, Wang Ximan, Cheng Xinhao, Zhao Yao, Ge Yulu
May 13 – September 15, 2023
Curated by Liu Chengrui, Jin Feng, XU ZHEN®

Exhibition Images and Videos

This page contains 35 images and 1 videos documenting this exhibition. 0 images contain text descriptions. Videos may contain author and title information.
  • Dai Chenlian. Applause Resounded I, 2023.